bach tuoc mada (1)

Bạch tuộc Mada

Bạch tuộc Mada hay nhiều nơi còn gọi là bạch tuộc mazda, bạch tuộc kẽm, maya kẽm, maza kẽm, madza kẽm,… là loài có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là trong xuất khẩu và còn có giá trị dinh dưỡng quan trọng.